Muistin-palvelujen käyttöehdot

Muistin.fi-palvelujen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ovat Muistin Suomi Oyn (jäljempänä Muistin ja/tai Muistin.fi) omaisuutta. Muistin Suomi Oy on suomalainen osakeyhtiö, (y-tunnus: FI23844695 ) ja rekisteröity toimipaikka on Espoossa. Näiden käyttöehtojen kaikenlainen hyödyntäminen, jäljentäminen tai käyttö, kokonaan tai osittain millä tahansa välineellä muihin, kuin pelkästään henkilökohtaisiin tarkoituksiin vaatii Muistin Suomi Oyn luvan.

Pyydämme tutustumaan näihin käyttöehtoihin huolellisesti ennen palvelujen käyttöönottoa. Liittyessäsi Muistin palvelujen piiriin, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää Muistinet palveluja. Yhden tai useamman palvelun käyttöön ottaminen tarkoittaa näiden käyttöehtojen hyväksymistä sellaisenaan. Hyväksymällä lukeneeni käyttöehdot palvelujen käyttöönottaja toteaa lukeneensa ja ymmärtäneensä nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Samalla palvelun tilaaja vakuuttaa että hänellä on oikeus ja kelpoisuus hyväksyä ehdot ja sitoutua niihin.

1. Määritelmät

"Muistin-palvelut" on palvelujen kokonaisuutta, joiden tavoitteena on lääkemuistutukset, hoivasoitot, etähoito, vanhusten hyvinvointi ja inhimilliset hoivapalvelut. Muistin-palvelut tarkoittavat palvelujen kokonaisuutta, niin maksullisia kuin maksuttomia, joita palvelujen rekisteröitynyt henkilö voi käyttää. Muistin-palvelut ovat käytettävissä useassa kanavassa (internet, tekstiviestit, puhelinsoitot jne.) joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Muistin-palveluiden tuottaja on Muistin Suomi Oy.

"Maksulliset palvelut" tarkoittaa niitä palveluja, joita voimassa olevan tilauksen haltijat käyttää ilmoitettua hintaa vastaan.

"Käyttäjä" tarkoittaa Muistin-palvelujen käyttäjää (tai käyttäjiä), jonka palvelut on voimassa ja jolla on palveluiden tai maksullisten palveluiden käyttöoikeus.

"Käyttöehdot" tarkoittavat tätä sopimusta.

2. Peruutusoikeus

Suomen kuluttajasuojalain 6 luvun 15 pykälän mukaisesti käyttäjällä on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Muistin Suomi Oy:lle 14 päivän kuluessa Muistin –palvelujen käyttöönotosta saadun ilmoituksen vastaanottamisesta. Kuluttajasuojalain 6 luvun 16 pykälän mukaan peruuttamisoikeutta ei ole, kun palveluksen suorittaminen on käyttäjän suostumuksella aloitettu.

3. Muistin-palveluihin pääsy

3.1 Pääsy- ja kirjautumisehdot

Palvelujen käyttämiseksi tarpeellinen laitteisto (tietokone, ohjelmistot, puhelin, tietoliikennejärjestelmät jne.) on käyttäjän yksinomaisella vastuulla, samoin kuin niiden käytöstä seuraavat tietoliikennekulut.

Tullaksesi Muistin-palvelujen käyttäjäksi sinun täytyy olla vähintään 18-vuotias ja täyttää kaikki pakolliset kentät rekisteröintilomakkeessa.

Kun palvelun käytön edellyttämät ehdot täyttyvät, käyttäjä saa käyttöönsä vähintään yhden tunnuksen (käyttäjänimi) ja salasanan. Tunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja luottamuksellisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmansien osapuolten tietoon tai jakaa heidän kanssaan.

Jos käyttäjä levittää tai käyttää näitä asioita tarkoituksen vastaisesti, Muistin Suomi Oy:llä on oikeus peruuttaa käyttäjän käyttöoikeudet.

Käyttäjä on vastuussa kolmansien osapuolien toimista käyttäjän tunnuksia käyttämällä, ja toimista , jotka on tehty käyttäjän tilin välityksellä, olivat ne vilpillisiä tai eivät. Käyttäjä ei pidä Muistin Suomi Oy:tä vastuussa vahingoista, jotka liittyvät tunnustietoihin tai käyttäjän tilin kautta tehtyihin toimiin. Muistin Suomi Oy:llä ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuutta varmistaa palveluihin kirjautuneiden ihmisten henkilöllisyyttä, joten Muistin.fi ei ole vastuussa siitä, jos joku muu käyttää käyttäjän käyttäjätunnuksia. Jos käyttäjällä on syytä olettaa, että joku käyttää hänen tunnuksiaan tai tiliään, hänen täytyy ilmoittaa tästä välittömästi Muistin Suomi Oy:lle.

Palvelun turvallisuuden ja laadun vuoksi Muistin Suomi Oy sulkee käyttäjien tilit, joita ei ole käytetty vähintään kolmeen kuukauteen ja joilla ei ole voimassa olevaa tilausta. Kolmen kuukauden määräaika lasketaan siitä päivästä lähtien, kun käyttäjän tilauksen voimassaolo päättyy.

4. Muistin-palvelujen käyttö

Rekisteröitymisen jälkeen, ja kun käyttäjä on hankkinut valitsemansa tilauksen, hän pääsee käyttämään tilauksen palveluita. Maksullisten palveluiden hinnat ja maksutavat on eritelty näiden käyttöehtojen artiklassa "hinnat ja maksutavat". Käyttöehdot ovat nähtävissä, samoin kuin palvelujen hinnasto, muistin.fi sivustolla.

4.1. Muistin.fi sitoumukset

Muistin.fi takaa muistutuspalvelujen sähköisen etätoimituksen.

Muistin.fi ei ole vastuussa käyttäjän antamista valheellisista tai virheellisistä tiedoista.

4.2 Käyttäjien sitoumukset

Käyttäessään palveluita käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassaolevia lakeja ja noudattamaan näiden käyttöehtojen säännöksiä.

4.2.1. Yleiset velvollisuudet:

Käyttäjällä on yleisesti velvollisuus:

*Asettaa Muistin-palvelut vain henkilöille joille käyttäjällä on oikeus, lupa tai hyväksyntä niitä asettaa.

4.2.2. Perustavanlaatuiset velvollisuudet:

Käyttäjän perustavanlaatuiset velvollisuudet ovat:

Olla käyttämättä Muistin-palvelua ammattiin liittyviin tai kaupallisiin tarkoituksiin (mainonta, markkininti tai asiakkaiden hankkiminen tai mihinkään muuhun kuin yksityisiin tarkoituksiin.

Käyttää salasanaa ja/tai käyttäjätunnusta vain ja ainoastaan käyttäjän todentamiseen palvelussa. Käyttäjän ei pidä välittää, levittää, jakaa tai millään muullakaan tavalla tehdä saatavaksi salasanaansa ja/tai tunnuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle.

Varmistaa, että läheisten tiedot välitetään laillisella ja haittaamattomalla tavalla. Käyttäjän pitää varmistaa läheisiltään ennalta saatu suostumus Muistinetin Muistin-palveluihin.

Käyttää palveluja näissä käyttöehdoissa kuvatun tarkoituksen mukaisesti.

Tässä määriteltyjen perustavanlaatuisten velvollisuuksien rikkominen muodostaa vakavan rikkomuksen käyttäjän velvollisuuksia kohtaan. Käyttäjän rikkoessa yhtä tai useampia perustavanlaatuisista velvollisuuksistaan Muistin Suomi Oy:llä on oikeus päättää sopimukset ja poistaa lopullisesti kyseisen käyttäjän tilin.

5. Hinnat ja maksutavat

Maksullisten palvelujen käyttö tarkoittaa että käyttäjällä on käytössään tilaus. Käyttäjä voi hankkia tilauksen luottokortilla tai Paybyway Oy;n maksujärjestelmän kautta internettiostoina. Maksullisten palveluiden hinnat ja maksutavat ovat esillä muistin.fi-sivustolla, ja myös tilauksen yhteydessä. Hinnat ovat Euroissa ja sisältävät arvonlisäveron. Muistin-palvelut astuvat voimaan heti tai pikimmiten internettimaksun tapahduttua.

Käyttäjä voi koska tahansa irtisanoa tilauksen ottamalla yhteyttä Muistin Suomi Oy:n, mutta viimeistään 48 tuntia ennen tilauksen eräpäivää. Irtisanominen astuu voimaan, kun tilaus loppuu artiklan 9 "Päättäminen", mukaisesti.

Tilauksen eräpäivänä maksu toistuu, jos käyttäjä itse ei ole irtisanonut tilausta viimeistään 48 tuntia ennen jakson päättymistä. Tässä tapauksessa, tilauksen kuukautinen uusiminen suorittuu käyttäjän valitsemalla maksutavalla, tilaushetkellä voimassa olevalla hinnastolla.

Tilauksen umpeutuessa se uudistetaan 1 (yhdeksi) kuukaudeksi kerrallaan, paitsi jos käyttäjä on ilmoittanut päättämisestä Muistin Suomi Oy:lle ennen voimassa olevan tilauksen erääntymispäivää. Tässä tapauksessa tilauksen kuukausittainen uusiminen suoritetaan käyttäjän valitseman maksutavan ja tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaan.

6. Yksityisyys ja jäsentietojen suojaus

Muistin Suomi Oy noudattaa tiukimpia normeja yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suojelemisessa ja Muistin.fi on ilmoitettu Suomen tietosuojavaltuutellu. Tekniset kehittäjämme tekevät kaikkensa turvatakseen Muistin-palvelun tietojärjestelmät. Mahdollisen tietomurron tapahtuessa Muistin.fi ryhtyy korjaustoimenpiteisiin niin nopeasti kuin mahdollista.

Jokainen käyttäjä voi nähdä tai pyytää pääsyä häntä koskeviin tietoihin muokatakseen tai poistaakseen niitä tai kieltääkseen niiden käytön jatkossa. Käyttäjä voi lähettää tällaisen pyyntönsä postitse osoitteeseen Muistin Suomi Oy, Suvikuja 4 C, 02120 Espoo tai täyttää yhteydenottolomakkeen. Lähettäjän henkilötiedot varmistetaan huolellisesti.

Jokainen käyttäjä voi, liittymisensä yhteydessä tai milloin tahansa sen jälkeen, pyytää maksutta Muistin.fi kautta maksuttomien, sähköpostitse tai matkapuhelimeen vastaanotettavien uutiskirjeiden ja/tai tarjousten lähettämistä tai peruuttamista. Viestien lähettäjä on Muistin Suomi Oy ja/tai sen yhteistyökumppanit.

6.1. Milloin ja miksi keräämme sinusta tietoja?

Käyttäjää pyydetään toimittamaan häntä koskevia tietoja palveluun liittymisen ja kyselyihin vastaamisen yhteydessä ja kun hän hankkii tilauksen. Tietyt tiedot voivat olla pakollisia palvelujen käyttämiseksi.

6.2. Minkälaisia tietoja keräämme?

Muistin.fi keräämät henkilökohtaiset tiedot voivat sisältää nimen, posti- ja/tai sähköpostiosoitteen, lankapuhelin- tai matkapuhelinnumeron, pankkiyhteystietoja sekä tietoa palvelun käytöstä.

Lisäksi voidaan kerätä ei-henkilökohtaisia tietoja kuten käyttäjän tai kenen tahansa käyttäjän selainversio (firefox, internet explorer, jne.), käytetty käyttöjärjestelmätyyppi (windows 98, mac os, jne.) Ja käytetyn tietokoneen ip-osoite.

Muistin.fi voi käyttää evästeitä, joiden tarkoitus on varastoida tietoja käyttäjän tunnistamiseksi Muistin.fi -sivuston selaamisen aikana, jotta hänen ei tarvitsisi syöttää niitä käsin jokaiselle katsomalleen sivulle. Käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus estää evästeiden käyttö muokkaamalla internet-selainohjelmistonsa asetuksia.

6.3. Kenellä on pääsy tietoihin?

Muistin-palveluihin rekisteröitymisen ja palvelujen tilauksen yhteydessä kerättyjä tietoja käytetään tarjoamaan käyttäjille erilaisia palveluita. Tietokantamme käyttävät kaikkia varotoimenpiteitä arkistoidakseen tietosi turvallisessa ympäristössä. Vain tietyillä tietoturvapäälliköllämme on pääsy tietoihin, jotka ovat heidän nähtävissään vain ja ainoastaan tarpeen mukaan.

Meillä on mahdollisuus lähettää käyttäjälle tarjouksia tietyiltä yhteistyökumppaneiltamme, kun olemme saaneet käyttäjältä ennalta suostumuksen.Jos käyttäjä ei halua saada Muistin.fi tai sen yhteistyökumppaneiden erityistarjouksia, voi käyttäjä kieltää sen liittymisen yhteydessä tai milloin tahansa, otsikon tilin asetukset alla Muistin.fi -sivustolla tai ilmoittamalla sähköpostitse osoitteeseen info at muistin.fi.

Käyttäjä antaa Muistin Suomi Oy:lle nimenomaisen oikeuden siirtää käyttäjän Muistin.fi toimittamat tiedot ja yllä mainittujen oikeuksien edut tuleville seuraajille.

7. Immateriaalioikeudet

7.1. Muistin.fi sisältö

Muistin.fi-verkkosivustolla ja Muistin-palvelussa esiintyvät tavaramerkit (Muistin, Hoivasoitto, Kaveripiiri), logot, grafiikka, valokuvat, animaatiot, videot ja tekstit ovat Muistin Suomi Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, eikä niitä saa kopioida, käyttää tai esittää ilman Muistin Suomi Oy;n tai sen yhteistyökumppaneiden nimenomaista lupaa.

Käyttäjältä on kiellettyä millään tavoin muokata, kopioida, jäljentää, ladata, levittää, välittää, hyödyntää kaupallisesti ja/tai jakaa Muistin-palveluja, Muistin.fi-sivuston sivuja, tai palvelujen ja Muistin.fi-sivuston muodostavien elementtien ohjelmistokoodia.

8. Vastuu

8.1 Muistin-sivuston ja -palvelujen toimiminen

Käyttääkseen palveluja käyttäjän pitää omistaa Muistin.fi-sivuston oikeaan toimimiseen tarvittava laitteisto, ohjelmistot ja asetukset: internet-selain , javascript-toimintojen aktivointi, evästeiden vastaanottaminen ja ponnahdusikkunoiden näyttämisen hyväksyminen.

Käyttäjällä pitää olla hallussaan kyvyt, materiaalit ja ohjelmistot, jotka vaaditaan internetin tai tarvittaessa internet- ja puhelinpalveluiden käyttöön.

Muistin.fi ei takaa, että palvelut ovat käytettävissä jos käyttäjän internet-palveluntarjoaja suorittaa palvelunsa virheellisesti. Näissä olosuhteissa Muistin Suomi Oy ei ole vastuussa Muistin-sivuston toimimattomuudesta tai käytön huonoista olosuhteista, jotka johtuvat sopimattomasta laitteistosta, käyttäjän internet-palveluntarjoajasta, internet-verkon ylikuormituksesta tai muista ulkopuolisista syistä.

Näiden olosuhteiden vallitessa Muistin.fi ei takaa, että palvelut toimivat keskeytyksettä tai virheettä. Erityisesti Muistin.fi-sivuston käyttö voidaan hetkellisesti katkaista milloin tahansa sen ylläpidon, päivitysten tai teknisten parannusten vuoksi tai sen sisällön tai ulkoasun kehittämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan Muistin Suomi Oy tiedottaa jäsenilleen etukäteen ylläpito- tai päivitystoimista.

8.2 Käyttäjien toimittavat tiedot ja sisällöt sekä vastuuvapautus

Muistin-palvelujen käyttäjien toimittamien tietojen täytyy olla täsmällisiä ja totuudenmukaisia.

Muistin Suomi Oy:tä ei voi pitää vastuullisena käyttäjien itsensä toimittamien tietojen ja sisältöjen tarkkuudesta tai epätarkkuudesta (ja sen aiheuttamista seurauksista).

Tapauksessa, jossa Muistin Suomi Oy:tä vaaditaan vastuuseen käyttäjän rikottua sopimusvelvoitteitaan tai lakia, käyttäjä sitoutuu kantamaan kaiken vastuun.

8.4 Vastuun rajoittaminen

Käyttäjä voi pitää Muistin Suomi Oy;tä vastuussa ainoastaan tilanteessa, jossa oikeusistuimen edessä esitetyt varmat ja aukottomat todisteet osoittavat Muistin-palvelujen suorittaman virheellisen toimenpiteen aiheuttaneen käyttäjälle vahinkoa.

Tässä suhteessa Muistin Suomi Oy;tä ei voida pitää missään olosuhteissa vastuussa käyttäjälle aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista tilanteissa, joissa käyttäjän toimenpiteet ovat vaikuttaneet väitettyjen vahinkojen aiheutumiseen. Muistin.fi ei ole vastuussa käyttäjälle aiheutuneista suorista tai epäsuorista vahingoista, mikäli käyttäjä ei ole noudattanut näitä käyttöehtoja oikealla tavalla.

Suomen lain puitteissa Muistin Suomi Oy sulkee pois kaikki esitykset, takuut, edellytykset ja muut ehdot (mukaan luettuina rajoituksetta suorat tai epäsuorat takuut riittävästä laadusta, tietystä käyttötarkoituksesta sekä riittävän huolen ja taidon käytöstä), joilla voi tätä oikeudellista ilmoitusta lukuun ottamatta olla vaikutus Muistin-palveluihin.

9. Päättäminen

Käyttäjä pystyy irtisanomaan Muistin-palvelut pyytämällä Muistin.fi-verkkosivuston kautta tilin sulkemista milloin tahansa, perusteetta. Irtisanominen astuu voimaan seuraavana arkipäivänä. Käyttäjän irtisanoutuminen ei oikeuta käyttäjää hyvitykseen käyttäjän tilauksen olemassaolevasta ajasta.

Käyttäjän päättämän tilauksen lopettaminen astuu voimaan voimassa olevan tilauksen umpeutumispäivänä.

Rajoittamatta näiden käyttöehtojen muita määräyksiä, käyttäjän vakavan käyttöehtojen rikkomuksen seurauksena Muistin Suomi Oy päättää käyttäjän tilin ilman ennakkoilmoitusta ja ilman huomautusta. Tällä päättämisellä on samat vaikutukset kuin käyttäjän ilmoittamalla päättämisellä.

Rajoittamatta muita näiden käyttöehtojen muita määräyksiä, käyttäjän käyttöehtorikkomuksen tapauksessa Muistin Suomi Oy päättää käyttäjän tilin 7 (seitsemän) päivää sen jälkeen, kun käyttäjälle on lähetty sähköpostiviesti tai tekstiviesti, jossa häntä pyydetään noudattamaan rikottuja käyttöehtoja ja johon käyttäjä ei ole vastannut.

Päättäminen ei vaikuta Muistin Suomi Oy:n oikeuteen vaatia korvauksia rikkomuksista johtuvista korvauksista käyttäjältä, hänen oikeudenhaltijoiltaan tai laillisilta edustajiltaan.

Käyttäjälle tiedotetaan hänen tilinsä päättämisestä tai päättämisen vahvistuksesta sähköpostitse. Käyttäjään liittyvät tiedot hävitetään hänen pyynnöstään tai käyttäjän tilin päättämisestä laskettavan laillisen määräajan umpeutuessa.

10. Käyttäjän ja Muistin Suomi Oy:n välinen sopimus

Nämä käyttöehdot sekä Muistin.fi-sivuston sivut, joihin nämä käyttöehdot viittaavat, muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Muistin Suomi Oyn välille. Ne peruuttavat ja korvaavat kaikki aikaisemmat sopimukset ja määräykset, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty ja liitetty tähän sopimukseen ja muodostavat Muistin.fi ja käyttäjän oikeuksien ja velvollisuuksien kokonaisuuden heidän tarkoituksensa mukaisesti.

Jos yksi tai useampi näiden käyttöehtojen vaatimuksista julistetaan mitättömäksi lain, säädöksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksen soveltamisessa, muut määräykset säilyvät voimassa, edellä mainitun lain, säädöksen tai päätöksen sallimassa määrin. Lisäksi sitä, että yksi osapuoli ei ryhdy toimiin toisen osapuolen tekemän rikkomuksen mitä tahansa näiden käyttöehtojen määräystä vastaan johdosta, ei voida tulkita sen puolelta luopumiseksi vastaavaan rikkomukseen vetoamisesta tulevaisuudessa.

11. Muistin Suomi Oy;n tekemät käyttöehtojen muutokset

Muistin Suomi Oy:llä on oikeus muuttaa milloin tahansa näitä käyttöehtoja. Käyttäjälle tiedotetaan muutoksien luonteesta heti kun ne on laitettu näkyville Muistin.fi-sivustolle. Muutokset astuvat voimaan kuukausi sen jälkeen, kun ne on laitettu esille Muistin.fi-sivustolle. Käyttäjät, jotka tilaavat palvelun sen jälkeen kun muutokset on laitettu esille, sitoutuvat niihin välittömästi, sillä he ovat nimenomaisesti hyväksyneet ne tullessaan jäseniksi.

Muuten jäsenellä on käytössään seuraavat mahdollisuudet:

11.1 Käyttäjän alkuperäinen tilaus ei ole vielä umpeutunut:

Tässä tapauksessa käyttäjä on oikeutettu tilauksen teon hetkellä voimassa olevien käyttöehtojen säilyttämistä kunnes alkuperäinen tilaus umpeutuu.

11.2 Käyttäjän tekemän tilauksen alkuperäinen kesto on umpeutunut:

Tässä tapauksessa käyttäjä voi toimeenpanna luvussa "Päättäminen" esitellyn menettelytavan, kolmen (3) kuukauden kuluessa uusien käyttöehtojen voimaanastumispäivästä. Kun kolmen (3) kuukauden määräaika on kulunut, käyttäjän katsotaan hyväksyneen uudet käyttöehdot, koska hän ei ole ilmaissut haluaan päättää tiliään.

Käytäjiä voivat tutustua käyttöehtojen viimeimpään versioon, joka on jatkuvasti esillä Muistin.fi -sivustolla.

12. Sovellettava laki

Näitä ehtoja tulkitaan Suomen lakien mukaan. Suomen oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta näihin käyttöehtoihin liittyvissä kiista- tai riita-asioissa. Riitatilanteessa näiden käyttöehtojen tulkintakielenä on Suomi.